Monday, 9 July 2012

PROFIL SEKOLAH


VISI
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUN   POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

MOTO
“KECEMERLANGAN ILTIZAM KAMI”

SLOGAN
BERSAMA KE ARAH KECEMERLANGAN


FALSAFAH SEKOLAH

PENDIDIKAN DI SK TASEK APONG IALAH SATU USAHA KOLABORATIF   UNTUK MEMPERKEMBANGKAN POTENSI MURID SECARA MENYELURUH  DAN BERSEPADU  KE ARAH MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SERTA DAPAT MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KELUARGA, AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.
MATLAMAT SEKOLAH
MENJADIKAN SK TASEK APONG SEBUAH SEKOLAH  BERWATAK DAN UNGGUL DALAM SEGI AKADEMIK DAN KOKURIKULUM YANG DAPAT MELAHIRKAN INSAN YANG BERKETRAMPILAN DAN DAPAT MENYUMBANG UNTUK KESEJAHTERAAN DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT, DAN NEGARA.

 
LENCANA SEKOLAH


SAIZ LENCANA SEBENAR
Panjang: 5.0 sentimeter
Lebar    : 4.0 sentimeter

TAFSIRAN WARNA PADA LENCANA SEKOLAH

Warna yang digunakan pada lencana sekolah ialah merah, biru, kuning dan putih.

          Warna Merah melambangkan
          Warna Kuning melambangkan
          Warna Biru melambangkan     
          Warna Putih melambangkan   


STRUKTUR KOMPOSISI DAN TAKRIF

          BUKU adalah segala sumber ilmu pengetahuan yang menjadi teras utama sekolah dalam bidang pendidikan.
          BULAN SABIT melambangkan kesucian islam sebagai pegangan dan panduan hidup.
          MOLEKUL ATOM dan GEAR SEPARUH BULATAN  melambangkan kepentingan ilmu sains dan teknologi kepada setiap   pelajar
          Perkataan “KECEMERLANGAN ILTIZAM KAMI” sebagai moto sekolah.
          2002 (Tahun Masihi) bersamaan 1413 (Tahun Hijrah) merupakan tahun Sekolah Kebangsaan Tasek Apong dibuka


UNTUK DOWNLOAD FAIL *.PDF - PROFIL


GURU BESAR

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...